Dane kontaktowe:

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o.

Siedziba spółki:
ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica
tel. 74 858 27 00, fax 74 858 27 01
email: eltech@eltech.com.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30


NIP: 884-23-60-401
REGON: 891125941
KRS: 0000081787
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 4.343.376,86 PLN w całości wpłacony

© SolEx B2B