REGULAMIN PLATFORMY B2B ELTECH

 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. System zamówień internetowych on-line, działający pod adresem: b2b.eltech.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet narzędzi, elektronarzędzi oraz wszelkiego rodzaju produktów z branży narzędziowej.
 2. PLATFORMA B2B ELTECH prowadzona jest przez: Centralę Techniczną ELTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, 58-100, przy ulicy Fabrycznej 1-3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000081787, NIP 884-23-60-401, Regon 891125941.
 3. Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 74 858 27 66 lub pod adresem e-mail: mateusz.smolarek@eltech.com.pl
 4. PLATFORMA B2B ELTECH (Zwana dalej Platforma B2B) zastrzega sobie prawo do:

- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie w ciągu dnia,

- wycofania poszczególnych produktów z oferty,

- wprowadzania nowych towarów do oferty,

- przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.2 ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

 1. Aby zamówić dowolny produkt w systemie B2B Kupujący musi mieć założone konto zawierające jego dane osobowe, które są niezbędne w procesie realizacji zamówień.
 2. Zakupy w systemie B2B mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie: b2b.eltech.com.pl
 3. Oferta Platformy B2B obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 4. Platforma B2B przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Kupujący może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w systemie Platformy B2B.
 6. W przypadku pytań związanych z realizacją zamówienia złożonego w systemie zamówień internetowych należy kontaktować się ze swoim Opiekunem lub z Administratorem Platformy B2B.
 7. Wysyłając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Platformy B2B, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
 8. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionego zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

- transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Klienta kwoty              odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki) lub

- we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub - przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Platformy B2B. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 2. Platforma B2B zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Platformy B2B.
 3. O wystąpieniu trudności z realizacją złożonego zamówienia w części lub całości Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony przez swojego Opiekuna lub przez Administratora Platformy B2B.
 4. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym (błędny numer telefonu, e-mail), zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane.3 CENY PRODUKTÓW

 

 1. Zamieszczone na stronach Platformy B2B ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów wraz z cenami nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 2. Wszystkie ceny produktów wyrażone są w polskich złotych (PLN), są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki.
 4. Na zakupiony produkt Platformy B2B wystawia dokument sprzedaży – dowód zakupu, którym jest paragon lub faktura VAT.
 5. Platforma B2B zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym fakcie Kupującego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia do realizacji.
 6. Stwierdzenie niewypłacalności Kupującego upoważnia Platformę B2B do zmian warunków płatności lub wycofania się z umowy sprzedaży.

 

 

4 PŁATNOŚĆ

 

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- przelewem przed dostawą towaru (przedpłata) na rachunek bankowy Platformy B2B,

- przelewem terminowym zgodnie z wcześniejszą umową na rachunek bankowy Platformy B2B,

- płatność za pobraniem w chwili dostarczenia towaru do Kupującego przez firmę kurierską,

- płatność gotówką przy odbiorze własnym.

 1. Wszelkie płatności powinny być uregulowane przez Kupującego zgodnie z ustalonym terminem, bez potrąceń, w PLN. Niedotrzymanie terminu płatności, płatność w innej formie niż uzgodniona oraz zapłata niepełnej kwoty są niedopuszczalne, o ile żądania nie są uwarunkowane prawnie.
 2. Za niezapłacone w terminie faktury doliczone zostaną odsetki karne liczone od dnia upłynięcia terminu zapłaty.
 3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności lub stwierdzenia braku wierzytelności płatniczej Kupującego już po podpisaniu umowy, Platforma B2B zachowuje prawo do wstrzymania dostaw całościowych lub częściowych do momentu wpłaty zaliczki, wycofania się po określonym terminie z umowy lub żądania pokrycia strat związanych z niedotrzymaniem umowy.
 4. Wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Platformy B2B:

 

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul, Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica,

konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. O/Wrocław - 73 1030 1289 0000 0000 8326 2001

 

lub

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul, Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica,

konto: SANTANDER BANK POLSKA SA I/O Świdnica- 05 1090 2369 0000 0006 0205 7301

 


 5 TERMINY i KOSZT DOSTAW

 

 1. Terminy dostawy zamówionych towarów wynoszą odpowiednio:

- 24 godziny – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym Platformy B2B i złożeniu zamówienia do godz. 13.00,

- 2 dni robocze – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym Platformy B2B i złożeniu zamówienia po godz. 13.00,

- 3-5 dni roboczych – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym producenta (produkty standardowe, katalogowe - obszar Polski),

- 3-10 dni roboczych – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym producenta (produkty standardowe, katalogowe - obszar UE),

- produkty niestandardowe, wykonania specjalny – terminy dostaw będą uzgadnianie indywidualnie.

 1. Zakupione towary dostarczane są pod adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 2. Platforma B2B ponosi koszt dostawy przy zamówieniu o wartości netto powyżej:

- 700 PLN netto – wartość obowiązująca dla klienta końcowego,

- 1.000 PLN netto – wartość obowiązująca dla firmy handlowej.

 1. Przy kwocie zamówienia mniejszej od podanej powyżej koszt dostawy ponosi Kupujący. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia i stanowi odrębną pozycję na dowodzie sprzedaży.
 2. Wszelkie wysyłki zamówionego w Platformy B2B towaru prowadzone są za pośrednictwem firmy SCHENKER lub DHL. Koszt dostawy przesyłki o standardowych wymiarach i wadze do 30 kg wynosi 15 PLN netto. Powyżej 30 kg koszty transportu ustalane są indywidualnie.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w Świdnicy.
 4. Na terenie Świdnicy i okolic istnieje możliwość dostarczenia zakupionego towaru przez Platformę B2B.6 GWARANCJA

 

 1. Wszystkie produkty w Platformie B2B posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT), który należy okazać.
 2. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta.

 

 

7 REKLAMACJE PRODUKTÓW

 

 1. W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego powstałego podczas transportu lub niezgodności ilościowej dostarczanych towarów, należy spisać protokół reklamacyjny wraz z przedstawicielem firmy kurierskiej.
 2. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub występuje niezgodność ilościowa Kupujący ma obowiązek niezwłocznie powiadomić swojego opiekuna o stwierdzonym fakcie.
 3. Reklamacje na towary dostarczane przez Platformę B2B są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.):

3.1. Platforma B2B jest odpowiedzialna względem Kupującego, jeżeli towar sprzedany ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, albo też jeżeli towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym.

3.2. Platforma B2B nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

3.3. Jeżeli towar sprzedany ma wady, Kupujący może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny, chyba że towar wadliwy zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wady zostaną niezwłocznie usunięte.

3.4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Platformę B2B. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

3.5. Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do towarów wadliwych.

 1. Obowiązkiem Kupującego jest dostarczenie dowodu zakupu (w szczególności paragon, faktura) i towaru reklamowanego wraz z opisem przyczyny reklamacji. Reklamujący dostarcza towar reklamowany na własny koszt na adres:

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul, Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica,

 1. W przypadku, gdy Kupujący wprowadzi towar do dalszego obrotu - przejmuje on obowiązek rozpatrywania reklamacji. Platforma B2B nie jest wówczas związana umową z ostatecznym nabywcą (użytkownikiem).
 2. W przypadku nieuznania reklamacji przez Platformę B2B, towar reklamowany jest zwrócony Kupującemu. Kupujący ma prawo zastrzec sobie, iż w przypadku nieuznania reklamacji nie życzy sobie zwrotu towaru reklamowanego.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub w przypadku wyczerpania zapasów Platforma B2B zwróci pieniądze.
8 ZWROTY PRODUKTÓW

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271) Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Towar zakupiony przez Kupującego powinien ulegać zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu..
 3. Kupujący jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres: Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu oraz oryginały pozostałych dokumentów, jeżeli dotyczy (tj. instrukcja, gwarancja i inne). Platforma B2B na tej podstawie wystawi Kupującemu dokument korygujący.
 5. Platforma B2B zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, jeśli towar był sprowadzany na indywidualne zamówienie (wykonanie specjalne) Kupującego.
 6. Jeśli wszystkie w/w warunki zwrotu towaru zostaną spełnione Platforma B2B gwarantuje zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru przelewem na rachunek Kupującego w terminie 5 dni roboczych. Zwrotowi nie podlegają koszt dostawy i koszt odesłania towaru.
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupił nowy produkt. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Kupujący. Kupujący, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica

 1. Platforma B2B nie przyjmuje żadnych zwrotów towarów odsyłanych za pobraniem.
 2. Uwaga: Od dnia 18 października 2022r. wszystkie zwroty towaru wynikające z winy klienta będą obciążane fakturą kosztową w wysokości 10% wartości zwracanego towaru, jednak nie mniejszą niż 20 zł netto.
9 OCHRONA DANYCH

 

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Centralę Techniczną ELTECH Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 3. Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, jego dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz o oferowanych promocjach.
 4. Każdy Kupujący ma możliwość wglądu w swoje dane w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Platformy B2B.
 2. Zakup w Platformie B2B oznacza akceptację przez Kupującego niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży towarów i usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Platforma B2B nie ponosi odpowiedzialności za losową siłę wyższą, która uniemożliwia realizację umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie kwestie sporne załatwiane będą w pierwszej kolejności polubownie.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

 

UWAGA:

Wszelkie zamieszczone w Platformie B2B znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli. Zostały one umieszczone w celach informacyjnych.

Opisy oraz zdjęcia produktów mają charakter informacyjny.

© SolEx B2B